Coruk Ambalaj

Kurumsal

            Bilindiği üzere; 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri belirtilmiş olup “Ambalaj atıklarının geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı işletmelere verilmesi esastır. Ambalaj atıklarının bunların dışındaki kişi ve/veya kuruluşlar tarafından toplanması yasaktır.” Hükmü yer almaktadır.

            Bu kapsamda tesisinizde oluşan ambalaj atıklarının yönetmelikler çerçevesinde bertaraf edilmesi, hiçbir surette lisanssız firmalara (hurdacı vb) verilmemesi gerekmektedir.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince ambalaj atığı toplama ayırma faaliyetimiz için lisansı bulunan yetkili bir kuruluş olarak almış olduğumuz ambalaj atıklarını anlaşmalı olduğumuz ilgili geri dönüşüm tesislerine iletilmek üzere faaliyet gösteren firmamızın, Çevre Kanunu çerçevesinde ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği dâhilin de firmanızda oluşabilecek Ambalaj Atıklarını alma yetkisine sahiptir. Tesisinizde çıkabilecek muhtelif atık cinsleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Coruk Ambalaj © 2012
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İsmet Atlı Cad. No:17 ADANA
Telefon : (0322) 394 38 25      Gsm : Kenan Coruk : (0542) 653 53 84 - Mahmut Coruk:      Faks : (0322) 394 38 26
E-Posta : info@corukambalaj.com